Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

81.

Najczęstszym powikłaniem w ciąży bliźniaczej jednoowodniowej jest:

  • A. poród przedwczesny
  • B. zapętlenie pępowiny
  • C. wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu.
  • D. wielowodzie
  • E. wypadnięcie pępowiny
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań