Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

97.

Katalepsja zaliczana jest do zaburzeń:

  • A. nastroju
  • B. kontroli impulsów
  • C. aktywności ruchowej
  • D. świadomości
  • E. woli i aktywności złożonej
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań