Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

99.

Wskaż najbardziej charakterystyczne dla zespołu paranoidalnego zaburzenia treści myślenia:

  • A. odsłonięcia myśli
  • B. trucia.
  • C. zazdrości.
  • D. hipochondryczne.
  • E. ksobne.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań