Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

101.

Lekiem stosowanym do szybkiego, krótkoterminowego, doraźnego opanowywania lęku jest:

  • A. Wenlafaksyna
  • B. Sertralina
  • C. Alprazolam
  • D. Kwetiapina
  • E. Lamotrygina
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań