Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(197)

105.

Najczęstszym objawem niepożądanym związanym ze stosowaniem klozapiny jest/są:

  • A. zespół metaboliczny.
  • B. zespół parkinsonowski.
  • C. zaburzenia rytmu serca
  • D. leukopenia
  • E. hiperprolaktynemia
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań