Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(197)

110. Wskazaniem do splenektomii nie jest:

  • A. ropień śledziony
  • B. nowotwór złośliwy zlokalizowany w sąsiedztwie śledziony
  • C. sferocytoza wrodzona
  • D. niedokrwistość hemolityczna wrodzona
  • E. torbiel pasożytnicza śledziony
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań