Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

114.

Do znieczulenia regionalnego nie zalicza się:

  • A. znieczulenia zewnątrzoponowego.
  • B. analgosedacji.
  • C. znieczulenia splotów nerwowych.
  • D. znieczulenia podpajęczynówkowego.
  • E. znieczulenia nasiękowego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań