Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

126.

Do objawów triady Whipple’a należą:

1) zaburzenia świadomości;

2) hipoglikemia;

3) hiperglikemia;

4) ustąpienie objawów po podaniu dożylnym glukozy;

5) kamica żółciowa.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,4.
  • B. 1,3,5.
  • C. 2,4,5.
  • D. 1,2,5.
  • E. 1,2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań