Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

148.

Badanie niemowlęcia pod kątem niedosłuchu obejmuje ocenę wszystkich poniższych, za wyjątkiem:

  • A. reakcji dziecka na głośny dźwięk
  • B. obecności głużenia
  • C. wyniku noworodkowego testu przesiewowego słuchu
  • D. rozwoju mowy
  • E. występowania czynników ryzyka niedosłuchu
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań