Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(197)

150.

Który z wymienionych poniżej leków przeciwcukrzycowych wywołuje efekt hipoglikemizujący poprzez hamowanie wątrobowej produkcji glukozy?

  • A. metformina
  • B. chlorpropamid
  • C. akarboza
  • D. pioglitazon
  • E. dapagliflozyna (inhibitor SGLT-2)
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań