Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

169.

W przypadku resuscytacji krążeniowo-oddechowej i wykonaniu defibrylacji zapis ekg ocenia się:

  • A. natychmiast po defibrylacji, ale nie może to trwać dłużej niż 5 sekund
  • B. natychmiast po defibrylacji, ale nie może to trwać dłużej niż 10 sekund.
  • C. po 1 min resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
  • D. po 2 min resuscytacji krążeniowo-oddechowej lub wcześniej, jeśli wystąpiły objawy powrotu czynności układu krążenia.
  • E. po 5 min resuscytacji krążeniowo-oddechowej lub wcześniej, jeśli wystąpiły objawy powrotu czynności układu krążenia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań