Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

181.

Deklaracja helsińska opracowana przez Światowe Stowarzyszenie Medyczne, będąca fundamentem zasad bioetyki i prawa medycznego postanawia:

  • A. badania na istotach ludzkich są powszechnie dozwolone i nieograniczone.
  • B. badania na człowieku mogą być prowadzone z naruszeniem jego dóbr, jeżeli przemawia za tym ważny interes nauki
  • C. w badaniach na człowieku interes nauki lub społeczeństwa nie powinien nigdy być przedkładany nad uwarunkowania związane z dobrem badanego.
  • D. badania medyczne z udziałem ludzi mogą być realizowane nawet wówczas, gdy są eksperymentowaniem nieterapeutycznym, bez ograniczeń.
  • E. deklaracja helsińska nie precyzuje żadnych zasad badań medycznych z udziałem ludzi.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań