Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

187.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, której z powodu naruszenia sprawności organizmu powstałego w okresach określonych Ustawą o rencie socjalnej orzeczono:

  • A. częściową niezdolność do pracy
  • B. lekki stopień niepełnosprawności
  • C. znaczny stopień niepełnosprawności
  • D. całkowitą niezdolność do pracy
  • E. całkowitą niezdolność do służby
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań