Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

189. Komu lekarz wydaje pierwszą kopię zaświadczenie ZUS ZLA o czasowej niezdolności do pracy?

  • A. terenowej jednostce ZUS
  • B. centrali ZUS
  • C. ubezpieczonemu
  • D. kopia zostaje dla lekarza
  • E. pracodawcy
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań