Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

191.

Pierwszą wyraźną podstawą prawną Unii Europejskiej w zakresie działania zdrowia publicznego był traktat zawarty:

  • A. w Lizbonie
  • B. w Amsterdamie
  • C. w Nicei
  • D. w Maastricht
  • E. w Rzymie
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań