Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

196.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. dotyczącego zakresu treści map potrzeb zdrowotnych, regionalna mapa potrzeb zdrowotnych oraz Ogólnopolska Mapa Potrzeb Zdrowotnych będą składały się z:

  • A. prognozy potrzeb zdrowotnych mieszkańców Europejskiego Regionu WHO; analiza stanu i wykorzystania zasobów; prognozy potrzeb zdrowotnych.
  • B. analiza stanu i wykorzystania zasobów opieki zdrowotnej; analiza czynników ryzyka zdrowotnego; analiza głównych przyczyn zgonów ludności.
  • C. analiza demograficzna i epidemiologiczna; analiza stanu i wykorzystania zasobów; prognozy potrzeb zdrowotnych.
  • D. analizy liczby osób niepełnosprawnych na danym terenie
  • E. analiza stanu zdrowia osób starszych; analiza potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży; analiza stanu i wykorzystania zasobów.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań