Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(196)

53.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące zakażenia wirusem HHV6:

  • A. jest czynnikiem etiologicznym rumienia zakaźnego.
  • B. dotyczy najczęściej dzieci poniżej 2. r.ż
  • C. w trakcie choroby mogą być obserwowane drgawki gorączkowe.
  • D. typowym objawem zakażenia w morfologii krwi jest neutropenia.
  • E. charakterystycznym objawem zakażenia jest grudkowo-plamista wysypka w obrębie twarzy i tułowia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań