Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(196)

155.

Leczeniu szpitalnemu powinien podlegać poszkodowany z:

  • A. oparzeniem I° obejmującym cały tułów i dwie kończyny dolne.
  • B. oparzeniem II° obejmującym dwie kończyny dolne.
  • C. oparzeniem III° wielkości dłoni, znajdującym się na przedramieniu.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi B,C
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań