Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(196)

161.

Które z wymienionych znajdują zastosowanie w trakcie resuscytacji pacjenta z zatrzymaniem krążenia z asystolią?

  • A. lidokaina
  • B. adrenalina.
  • C. adenozyna.
  • D. amiodaron
  • E. amiodaron, lidokaina.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań