Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(196)

164.

W przypadku asystolii występującej bezpośrednio po defibrylacji, najbardziej skutecznym postępowaniem, które może prowadzić do pojawienia się migotania komór  lub powrotu prawidłowego rytmu serca jest:

  • A. uciskanie klatki piersiowej.
  • B. uderzenie przedsercowe
  • C. amiodaron 300mg iv
  • D. zewnętrzna stymulacja serca
  • E. wykonanie dwóch oddechów ratowniczych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań