Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

97. Do powikłań uzależnienia od alkoholu nie zaliczamy:

  • A. depresji alkoholowej.
  • B. zespołu Parkinsona.
  • C. zespołu Wernickego-Korsakowa.
  • D. przewlekłej halucynozy alkoholowej.
  • E. paranoi alkoholowej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań