Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

99.

Wśród objawów schizofrenii określanych przez E. Bleulera jako „4 A” nie znajduje się/ nie znajdują się:

  • A. autyzm.
  • B. zaburzenia afektu.
  • C. ambiwalencja.
  • D. zaburzenia asocjacji.
  • E. amnezja.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań