Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

103. Za cechy starości uważa się wszystkie niżej wymienione objawy, za wyjątkiem:

  • A. utraty potrzeby bycia pod opieką.
  • B. utraty zainteresowań.
  • C. niechęci do kontaktów towarzyskich.
  • D. spowolnienia psychoruchowego.
  • E. nasilenia zaburzeń snu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań