Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(200)

116.

Które z niżej wymienionych badań jest najmniej przydatne w diagnostyce niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego:

  • A. rtg przeglądowe jamy brzusznej
  • B. kontrastowy wlew doodbytniczy
  • C. osłuchiwanie brzucha (charakter dźwięków perystaltyki)
  • D. tomografia komputerowa brzucha
  • E. pasaż przewodu pokarmowego
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań