Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

122. Obecność kamieni w przewodzie żółciowym wspólnym można podejrzewać, gdy:
1) przewód żółciowy wspólny jest poszerzony;
2) w pęcherzyku żółciowym jest dużo drobnych kamieni;
3) chory przebył żółtaczkę mechaniczną;
4) przewód pęcherzykowy jest niedrożny;
5) przewód pęcherzykowy jest szeroki.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. wszystkie wymienione
  • B. 1, 2, 3, 5
  • C. 1, 2, 3, 4
  • D. 4, 5
  • E. 3, 4, 5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań