Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

126. Podczas badania palcem wprowadzonym do odbytu ocenia się:
1) długość kanału odbytu;
2) napięcie mięśni zwieraczy i ich integralność;
3) zawartość światła odbytnicy;
4) stan ściany odbytnicy;
5) gruczoł krokowy.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 3, 5
  • B. 1, 2
  • C. 1, 4, 5
  • D. 1, 2, 5
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań