Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

129. Rozpoznanie kliniczne zakrzepowo-zarostowego zapalenia tętnic (tzw. choroby Buergera), opiera się na następujących kryteriach:

  • A. choroba dotyczy głównie mężczyzn przed 40. rokiem życia
  • B. wystąpienie choroby poprzedza często wędrujące zakrzepowe zapalenie żył
  • C. istnieje ścisły związek pomiędzy rozwojem choroby, a nałogowym paleniem tytoniu
  • D. w badaniu przedmiotowym stwierdza się brak tętna na tętnicy podkolanowej lub tętnicach stopy
  • E. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań