Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

142.

Każdy dokument zawierający orzeczenie lekarskie powinien zawierać co najmniej:

1) dane lekarza;

2) cel wydawanego orzeczenia;

3) opinię;

4) rozpoznanie;

5) datę i miejsce wystawienia dokumentu.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. wszystkie wymienione.
  • B. 1,2,5.
  • C. 1,2,3,5.
  • D. 1,3,4,5.
  • E. 3,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań