Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

172. U chorego rażonego piorunem wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, najprawdopodobniej w mechanizmie:

  • A. migotania komór.
  • B. trzepotania komór.
  • C. częstoskurczu komorowego bez tętna.
  • D. uszkodzenia mechanicznego mięśnia sercowego.
  • E. asystolii.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań