Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

177. Sprzeciw osoby pełnoletniej i nieubezwłasnowolnionej na pobranie komórek, narządów i tkanek po śmierci (przeszczep ex mortuo), może zostać wyrażony za życia w następującej formie:
1) zgłoszenia sprzeciwu do Centralnego Rejestru Sprzeciwów;
2) pisemnego oświadczenia z własnoręcznym podpisem;
3) zgłoszenia sprzeciwu do Centralnego Rejestru Dawców i Biorców;
4) konkludentnej (dorozumianej);
5) oświadczenia ustnego złożonego w obecności dwóch świadków, którzy pisemnie potwierdzą złożenie sprzeciwu.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 5
  • B. 1, 2, 4
  • C. 3, 4, 5
  • D. 1, 4, 5
  • E. 2, 4, 5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań