Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

6. W celu zmniejszenia stężenia LDL-C w osoczu stosuje się:

  • A. statyny.
  • B. żywice jonowymienne.
  • C. ezetymib.
  • D. aferezę LDL.
  • E. wszystkie wyżej wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań