Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

8. Najskuteczniejszym sposobem leczenia częstoskurczu nawrotnego węzłowego (AVNRT) jest:

  • A. porada psychologa i ewentualnie terapia grupowa.
  • B. leczenie chirurgiczne.
  • C. ablacja przezskórna.
  • D. leczenie antybiotykami z grupy cefalosporyn.
  • E. leczenie atropiną.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań