Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

11. Do czynników ryzyka rozwoju raka trzustki należą:
1) palenie tytoniu;
2) ostre zapalenie trzustki;
3) przewlekłe zapalenie trzustki;
4) predyspozycja genetyczna;
5) AIDS.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 2, 3, 4
  • B. 1, 3, 4
  • C. 1, 2, 3, 4
  • D. 1, 2, 4
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań