Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

58. Hipolaktazja (zmniejszenie aktywności laktazy jelitowej) może przy nadmiernym obciążeniu laktozą np. przy wypiciu powyżej 250 ml słodkiego mleka dawać objawy nietolerancji laktozy (bóle brzucha, kruczenie, uczucie zagazowania, biegunki, wymioty). Zaznacz, które z niżej wymienionych badań odzwierciedla najlepiej
całkowitą pulę aktywności laktozowej jelita?

  • A. krzywa cukrowa po laktozie.
  • B. oznaczenie laktazy w bioptacie jelita.
  • C. test oddechowy po obciążeniu laktozą.
  • D. ocena radiologiczna pasażu jelita po obciążeniu laktozą.
  • E. histochemiczne oznaczanie laktazy w bioptacie jelitowym.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań