Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

24. W chorobie (zespole) Goodpasture’a z badań laboratoryjnych charakterystyczne jest stwierdzenie w surowicy przeciwciał:

  • A. C-ANC
  • B. P-ANCA.
  • C. anty-GBM.
  • D. ANA.
  • E. żadnego z wyżej wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań