Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

83.

Dla której z poniższych form antykoncepcji wskaźnik rzeczywisty Pearla jest najniższy?

  • A. dwuskładnikowa tabletka antykoncepcyjna (DTA).
  • B. miedziana wkładka wewnątrzmaciczna (IUD).
  • C. minipigułka.
  • D. środki barierowe.
  • E. metody naturalne.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań