Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

85. Testosteron w surowicy krwi jest transportowany jako:

  • A. wolny testosteron.
  • B. testosteron związany albuminami.
  • C. testosteron związany z globuliną wiążącą hormony płciowe.
  • D. wszystkie powyższe prawidłowe.
  • E. żadna z powyższych nie jest prawidłowa.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań