Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(200)

167.

Zastosowanie czasowej elektrostymulacji należy rozważyć w następujących sytuacjach klinicznych:

1. objawowa bradykardia oporna na leki antycholinergiczne;

2. bradykardia w zespole WPW;

3. objawowy blok przedsionkowo-komorowy II stopnia typ 2;

4. objawowy blok przedsionkowo-komorowy II stopnia typ 1;

5. asystolia ze stwierdzanymi w zapisie EKG załamkami P;

6. blok przedsionkowo-komorowy III stopnia.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. wszystkie wymienione.
  • B. 1,3,4,6.
  • C. 1,3,5,6.
  • D. 1,2,3,6.
  • E. 3,4,5,6.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań