Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(200)

69.

54-letnia chora zgłosiła się do SOR z powodu wystąpienia krwistego stolca. W badaniu fizykalnym stwierdzono: kontakt słowny zachowany, apatia, tachykardia 120/min, ciśnienie tętnicze 90/60 mmHg, bladość powłok, powłoki jamy brzusznej w poziomie łuków żebrowych, brzuch miękki w palpacji bez objawów otrzewnowych, perystaltyka przyśpieszona, w badaniu per rectum świeża krew. W badaniach laboratoryjnych WBC 17 tys./mm , RBC 2,9 mln/mm , HGB 8,7 g/dl, PLT 60 tys./mm , APTT 40 s, INR 1,9. Dodatkowo w wywiadzie chora podaje stan po przebytej infekcji WZW typu B kilka lat wcześniej. Wskaż prawdziwe stwierdzenia:

1) w pierwszej kolejności należy włączyć leczenie płynami infuzyjnymi oraz preparatami krwiopochodnymi w celu opanowania wstrząsu oligowolemicznego;

2) należy wykonać kolonoskopię z uwagi na najbardziej prawdopodobny punkt wyjścia krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego;

3) należy wykonać w krótkim odstępie czasu kontrolne badania krwi w celu zdiagnozowania czynnego krwawienia;

4) wskazane jest wykonanie gastroskopii w trybie pilnym;

5) założenie sondy do żołądka w celu oceny treści żołądkowej umożliwi postawienie prawidłowego rozpoznania i podjęcie właściwego leczenia.

Prawidłowa odpowiedź to:


  • A. 1,2,3.
  • B. 2,3,5.
  • C. 1,4.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. tylko 4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań