Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

86.

W czasie operacji guza przerzutowego wątroby chirurg wykonał, jak objaśnił studentom, manewr Pringle’a. Polega on na:

  • A. czasowym ucisku żyły głównej dolnej.
  • B. wprowadzeniu drenu Kehra do prawego przewodu wątrobowego.
  • C. rozkruszaniu palcami miąższu wątroby w celu uwidocznienia naczyń krwionośnych i żółciowych, co ułatwia ich podwiązanie.
  • D. przecięciu wszystkich więzadeł mocujących wątrobę, aby zapewnić swobodne dojście do tylnych segmentów.
  • E. czasowym zaciśnięciu więzadła wątrobowo-dwunastniczego w celu ograniczenia napływu krwi do wątroby
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań