Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

120.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące indukcji porodu:

1) w przypadku cholestazy ciężarnych i stężenia kwasów tłuszczowych wynoszącego 45 nmol/l należy rozważyć ukończenie ciąży po 34. tygodniu ciąży;

2) w przypadku cukrzycy ciążowej indukcję porodu należy rozważyć po 39. tygodniu ciąży;

3) pęknięty pęcherz płodowy stanowi bezwzględne przeciwwskazanie do preindukcji porodu z zastosowaniem prostaglandyn;

4) w przypadku cukrzycy przedciążowej indukcję porodu należy rozważyć po 39. tygodniu ciąży;

5) w ciąży powikłanej cukrzycą indukcja porodu jest zalecana, gdy różnica między przekątną brzucha płodu a wymiarem dwuciemieniowym główki płodu wynosi ponad 4 cm.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,5
  • B. 1,2,3
  • C. 1,2,3,5
  • D. tylko 2
  • E. 3,4
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań