Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

140.

Zalecanym postępowaniem w ostrym zapaleniu oskrzeli u dorosłych jest:

  • A. Lewofloksacyna
  • B. Amoksycylina
  • C. Amoksycylina z kwasem klawulanowym
  • D. Cefuroksym aksetylu
  • E. powstrzymanie się od antybiotykoterapii w większości przypadków
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań