Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(200)

152.

Otyłością III stopnia nazywa się stan pacjenta, którego BMI wynosi

  • A. 20-25,9
  • B. 26-29,9
  • C. 30-40
  • D. powyżej 40
  • E. BMI nie jest wskaźnikiem otyłości, lecz jedynie stosunkiem masy ciała (kg) do wzrostu² (m²).
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań