Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(200)

168.

Klasyczna triada wstrząsowa obejmuje:

  • A. hipotonię, bradykardię, skąpomocz
  • B. hipotensję, bradykardię, skąpomocz
  • C. hipotonię, tachykardię, bladość skóry
  • D. hipotensję, tachykardię, skąpomocz
  • E. hipotensję, tachykardię bladość skóry
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań