Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

193. W jakiej sytuacji pracodawca zleca badania pracownika narażonego na czynniki szkodliwe i kto ponosi za nie koszty?

  • A. przed rozpoczęciem pracy, na koszt pracownika
  • B. przed rozpoczęciem pracy i w trakcie trwania zatrudnienia, na koszt pracownika
  • C. przed rozpoczęciem pracy i w trakcie trwania zatrudnienia, na koszt pracodawcy
  • D. jedynie w trakcie trwania zatrudnienia, na koszt pracodawcy
  • E. po zakończeniu pracy, na koszt pracownika
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań