Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

11.

U pacjenta l. 66, z napadem migotania przedsionków stwierdzono TSH 0,1 mIU/l (N: 0,27-4,2) i FT4 1,98 ng/dl (N: 0,7-1,7). Z wywiadu wiadomo, że pacjent przyjmuje tyroksynę w dawce 100 µg/dobę z powodu rozpoznania niedoczynności tarczycy przed 3 latami. Wskaż optymalne postępowanie w zakresie zmiany leczenia choroby tarczycy:

  • A. należy zmniejszyć dawkę tyroksyny do 75 µg/dobę i skontrolować TSH za 4-6 tygodni.
  • B. należy odstawić całkowicie tyroksynę i skontrolować TSH za 3 dni.
  • C. należy odstawić całkowicie tyroksynę i skontrolować TSH za 3 miesiące.
  • D. należy wdrożyć leczenie tyreostatykiem
  • E. należy skierować chorego na leczenie radiojodem.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań