Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

22.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące postaci autosomalnej dominującej zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek (ADPKD): 

1) ADPKD jest najczęściej występującą genetycznie uwarunkowaną chorobą nerek; 

2) torbiele wątroby są częstą manifestacją pozanerkową ADPKD; 

3) w przebiegu ADPKD znacznie częściej niż w populacji ogólnej rozwija się rak jasnokomórkowy nerki; 

4) w spowalnianiu powiększania się torbieli skuteczny okazał się antagonista receptora wazopresynowego V2; 

5) lekami pierwszego wyboru w leczeniu nadciśnienia tętniczego są blokery kanału wapniowego. 

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3,4.
  • B. 1,2,4,5.
  • C. 2,3,4.
  • D. 1,2,4.
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań