Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

43.

Podejrzenie ostrego zespołu wieńcowego można wysnuć na podstawie zmian w co najmniej dwóch sąsiednich odprowadzeniach spoczynkowego elektrokardiogramu. Dla odprowadzenia I sąsiednim odprowadzeniem jest:

  • A. odprowadzenie II
  • B. odprowadzenie III
  • C. odprowadzenie aVL
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A,B.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań