Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(200)

61.

Do objawów pozytywnych schizofrenii należy/należą:

  • A. abulia.
  • B. wycofanie społeczne
  • C. zubożenie wypowiedzi.
  • D. apatia
  • E. zachowania katatoniczne.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań