Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

182.

Do mężczyzny, który spadł ze schodów, zostaje wezwany Zespół Ratownictwa Medycznego. Lekarz, który przybył na miejsce, dowiedział się, że pacjent ten silnie uderzył się w plecy i pozostaje w pozycji leżącej na miejscu zdarzenia. Odmawia jednak stanowczo przewiezienia do szpitala. Jak w świetle przepisów prawa medycznego  powinien wówczas zachować się lekarz?

  • A. mając na uwadze, że pacjent mógł ponieść poważny uszczerbek na zdrowiu, może pominąć stanowisko pacjenta i wbrew jego woli przetransportować go do szpitala.
  • B. powinien upewnić się w obecności co najmniej dwóch świadków, czy pacjent podtrzymuje swoje stanowisko, a w razie takiej odpowiedzi, pozostawić pacjenta na miejscu zdarzenia.
  • C. udzielić informacji na temat potencjalnych skutków poniesionych obrażeń oraz proponowanej diagnostyki i następnie postąpić zgodnie z wolą pacjenta
  • D. zawiadomić lekarza psychiatrę, wyznaczonego przez marszałka województwa, który może zdecydować o przymusowej hospitalizacji takiego pacjenta.
  • E. odnotować sprzeciw pacjenta w dokumentacji medycznej i pozostawić go na miejscu zdarzenia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań